forbot
  • Harkovskij zavod elektricheskih mashin (HZEM), OOO
  • קטלוג מוצרים

קטלוג מוצרים

בקרי
במלאי 
קבוצה: בקרי
בלוקים נגדים
במלאי 
קבוצה: בלוקים נגדים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
אלקטרו מנועים
במלאי 
קבוצה: אלקטרו מנועים
מנועים רכבת תחבורה
במלאי 
קבוצה: מנועים רכבת תחבורה
מנועים רכבת תחבורה
במלאי 
קבוצה: מנועים רכבת תחבורה
מנועים רכבת תחבורה
במלאי 
קבוצה: מנועים רכבת תחבורה
מנועים רכבת תחבורה
במלאי 
קבוצה: מנועים רכבת תחבורה

תיאור

קטלוג מוצרים Harkovskij zavod elektricheskih mashin (HZEM), OOO, אוקראינה, - עמוד החברה. פרטי ההיקשרות, פרטי החברה כתובת, מספרי טלפון, פקס מוצרים ושירותים