forbot
  • Harkovskij zavod elektricheskih mashin (HZEM), OOO
Quầy trưng bày
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
1000.00 UAH
Phụ tùng cho các thiết bị khai thác mỏ
Phụ tùng cho các thiết bị khai thác mỏ
1000.00 UAH
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
1.00 UAH
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
1.00 UAH
Trang thiết bị cho xí nghiệp ngành công nghiệp khai thác mỏ
Trang thiết bị cho xí nghiệp ngành công nghiệp khai thác mỏ
Phương tiện vận tải cho các công việc dưới lòng đất của mỏ và hầm lò
Phương tiện vận tải cho các công việc dưới lòng đất của mỏ và hầm lò
1.00 UAH
Các máy quay dùng điện
Các máy quay dùng điện
1.00 UAH
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
Phụ tùng cho các thiết bị khai thác mỏ
Phụ tùng cho các thiết bị khai thác mỏ
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
Động cơ điện một chiều
Trang thiết bị cho xí nghiệp ngành công nghiệp khai thác mỏ
Trang thiết bị cho xí nghiệp ngành công nghiệp khai thác mỏ
Phương tiện vận tải cho các công việc dưới lòng đất của mỏ và hầm lò
Phương tiện vận tải cho các công việc dưới lòng đất của mỏ và hầm lò
Các máy quay dùng điện
Các máy quay dùng điện
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện dành cho các phương tiện đường sắt
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện dành cho các phương tiện đường sắt
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Bộ biến trở
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ biến trở
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Động cơ điện
Đang có sẵn 
Nhóm: Động cơ điện
Bộ xử lý
Đang có sẵn 
Nhóm: Bộ xử lý
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kharkov region,  Kharkov,  61017,  st. Kotlova, 168

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Email:
Trang web:
Trang web:

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Harkovskij zavod elektricheskih mashin (HZEM), OOO. Tất cả thông tin về Harkovskij zavod elektricheskih mashin (HZEM), OOO tại Kharkov (Ukraina).