forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Harkovskij zavod elektricheskih mashin (HZEM), OOO, Ukraina, Phụ tùng tiêu chuẩn cho các thiết bị của liên hợp làm giàu quặng, Phụ tùng cho các thiết bị khai thác mỏ, Thiết bị khai thác hầm lò, Trang thiết bị cho xí nghiệp ngành công nghiệp khai thác mỏ, Động cơ điện